Dashboard Instrumentpanel

Dashboard / Instrumentpanel till mitt smarta hem med Home Assistant

Komplement till min Athom Homey

Som ett komplement till min Athom Homey använder jag Home Assistant för min Dashboard / Instrumentpanel.
Jag använder Home Assistant appen även för min mobil då jag tycker att det är betydligt lättare att se status på sensorer, ändra läge på virtuella enheter samt justera belysningen.


Äldre iPad monterad på vägg. Fästet är köpt på Kjell och Company: Väggfäste för surfplatta 7-12”
Laddaren till iPad är alltid i.

Vad använder jag

För att få kommunikationen att fungera mellan min Athom Homey och Home Assistant använder jag

I min Athom Homey använder jag följande appar:
MQTT Client:  https://homey.app/sv-se/app/nl.scanno.mqtt/MQTT-Client/
MQTT Hub: https://homey.app/sv-se/app/nl.hdg.mqtt/MQTT-Hub/

I min Raspberry Pi 4 som jag har Home assistant på använder jag följande integration:
Mosquitto broker

Dashboard/Instrumentpanel som visas när det är ljust inne i huset.

Dashboard/Instrumentpanel som visas när det är mörkt inne i huset.

Dashboard/Instrumentpanel som visas när det är mörkt inne i huset och mörkt utomhus.
Det som skiljer denna bild är att jag växlar bild på huset, från ljus till mörk bild. På så sätt är det enklare att se symbolerna för uthomhusbelysningen.

Här har jag skrivit lite mer utförligt om kommunikationen till Home Assistant och vilka kort och integrationer jag använder i Home Assistant

Har även skapat sidor för olika rum, status på datorer i nätverket, utomhuskameror och en vy för mina sonos-enheter