Vad är en NPU i datorn

Ordet NPU dyker upp mer i datorsammanhang och NPU står för Neural Processing Unit Ord som CPU och GPU är ord som kopplas samman med datorer men nu kommer det en ny förkortning som heter NPU. NPU står för neural processing unit och är designad för maskininlärnings algoritmer som t ex används för AI. NPU kommer att frigöra resurser för CPU:n ...