Aeotec Multisensor 6 Installation

By Claes

Installation av Aeotec Multisensor 6

Igår installerade jag en riktigt smidig sensor i mitt Home Automation system. Aeotec Multisensor 6, ZW100.
Multisensor 6 är en liten enhet som innehåller 6st sensorer. Luftfuktighet, Ljus, rörelse, vibration, UV-ljus och temperatur.
Den går att köra på batteri eller USB matning. För min del så använder jag USB matning för att slippa tänka på batteribyten.
USB kabel följer med i paketet men inte laddaren så den köptes separat. Vad jag fick med i boxen var sensorn, monteringskit och USB kabel.
Väljer man att använda batterier så är det modellen CR123A (2st)

Enheten mäter: höjd=46mm, bredd=46mm, djup=61,5mm

Uppdatering: 2020-02-02
Installation i Athom Homey

För att koppla Aeotec Multisensor 6 med Athom Homey måste Aeotec appen laddas ner och installeras i Athom Homey.
När Aeotec appen är installerad går jag till enheter och trycker på + knappen i övre högra hörnet. Därefter valde jag Aeotec för att sedan välja enheten som ska installeras, i detta fall Multisensor 6. Efter att enheten är kopplad med Athom Homey kan jag nu byta namn och lägga sensorn i den zon den ska sitta i.

Sensorn är kopplad, lagd i zon kök samt bytt namn till Kök_Sensor6.

Vid långt tryck på ikonen får jag nu upp en ny sida.

Här visas om rörelse är upptäckt, Sabotagelarm utlöst, temperatur, ljus, fuktighet och UV. (UV visar aldrig något värde för mina kopplade sensorer)
Om jag trycker på kugghjulet längst upp i högra hörnet kan jag justera parametrar som t ex luxvärde, känslighet för rörelsesensor mm.

Aeotec multisensor 6 – Flows

Följander funktioner kan jag använda i Athom Homey flow:

Hur använder jag Aeotec Multisensor 6

Jag använder Aeotec Multisensor 6 till att mäta ljus ute och inne och på så vis slå av och på Virtuell enhet Mörkt inne, Mörkt i kök och Mörkt ute.
Använder även sensorn till att detektera rörelse för att tända och släcka belsyning samt att hög fukt i tvättstugan.
Har idag 3st Aeotec Multisensor 6. Dessa är placerade i kök, tvättstuga och uterum. Alla dessa driver jag med USB för att slippa batteribyten samt snabbare uppdatering från sensor till Athom Homey

Vad använder jag:
– Athom Homey
– Aeotec Multisensor 6 zw100
– Athom Homey app: Aeotec

Läs mer om vad jag använder i mitt smarta hem

About Claes