Zigbee Home Automation ZHA

By Claes

Flyttar mina Zigbee enheter från deCONZ till Zigbee Home Automation (ZHA)

Har ett nytt projekt här hemma genom att flytta alla mina enheter som är kopplade till deCONZ integrationen till ZHA Zigbee Home Automation. Tanken var att jag skulle göra denna flytt när jag fick hem Home Assistant SkyConnect men pga en hel del strul med min Raspbee 2 skaffade jag en Conbee 2 och började flytten. Jag hoppas nu att jag kan göra en radio migration från Conbee 2 till Home SkyConnect annars får jag börja om från början igen

Vad är Zigbee Home Automation

Zigbee Home Automation är en integration i Home Assistant som fungerar med väldigt många Zigbee enheter. I mitt hem har alla enheter fungerat klockrent och jag har inte hittat någon som inte fungerar.

ZHA använder en öppen källkod baserat på python och är en hårdvaruoberoende zigbee stack som kallas zigpy. Mao, alla zigbee kontrollers som är kompatibla med zigpy kan användas med ZHA.

Mer information om ZHA och kompatibla enheter hittas här: https://www.home-assistant.io/integrations/zha/

Installation i Home Assistant

Det enda jag gjorde var att installera Hårdvaran och i mitt fall en Conbee 2. Om jag har förstått rätt så ska Home Assistant upptäcka Conbee 2 som en ny USB enhet men så var det inte i mitt fall.

Jag fick klicka på Konfiguration -> Enheter och Tjänster -> Lägg till integration.

När integrationen var på plats så kunde jag välja vilken kontoller som skulle väljas och då hittade jag Conbee 2 stickan som var ansluten.

Klickar jag på Konfigurera får jag upp info om mitt Zigbee nätverk som,  PAN ID, Kanal, Närverksnyckel och Radiotyp.
I övre fältet finns det fler menyer som Grupper och Visualisering. Klickar jag på Visualisering får jag upp en bild på mitt zigbee mesh nätverk och kan se hur de är anslutna till varandra.

Vet inte riktigt om jag har någon nytta av denna då jag tycker att bilden blir väldigt kompakt och det är svårt att se hur enheter är anslutna till varandra om jag inte zoomar riktigt mycket. Jämför jag detta med deCONZ så tycker jag att deCONZ presenterade en betydligt bättre bild över nätverket.

ZHA grupper

Klickar jag på grupper så kan jag skapa t ex ljusgrupper som jag kan använda i mina automationer.

Lägga till en enhet i ZHA

Att lägga till en enhet i ZHA är riktigt enkelt. I Home Assistant klickar jag på Konfiguration -> Enheter och tjänster -> + Lägg till integration -> Lägg till en Zigbee-enhet och därefter startar anslutningsprocessen. Nu är det bara att följa enhetens anslutningsprocess som oftast finns beskriven i enhetens specifikation.

Ändra inställningar och ta bort en enhet i ZHA

För att ändra en inställning eller ta bort en enhet klickar jag på Konfiguration i Home Assistant -> Enheter och Tjänster – > klickar på enheter i ZHA.

Nu får jag upp en lista på alla anslutna enheter och kan klicka på den enhet jag vill ändra eller ta bort.

Klickar jag på de tre prickarna bredvid konfigurera om får jag upp en ny meny: Hantera Zigbee-enhet, Visa nätverk, ladda ner diagnostik och Ta bort.
Under Inställningar finns det en bra funktion som heter Start-up Behavior. Här kan jag ändra hur lampan ska bete sig när lampan får ström. Vid strömavbrott kan det vara finurligt att ställa denna funktion till Previous Value.

Flytten från deCONZ till Zigbee Home Assistant pågår

Flytten från deCONZ till Zigbee Home Assistant pågår och jag har ny flyttat mer än hälften av mina enheter. Än så länge har jag inte stött på några problem och det flyter på ganska bra. Jag flyttar enhet för enhet och ser till så att alla automationer/funktioner och styrning på min Dashboard fungerar innan jag flyttar nästa enhet. Det som återstår är att flytta alla mina lampor för fasadbelysningen men också här kommer jag att ta det steg för steg.

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system – Home Automation

About Claes