Home Assistant Script eller Automation

By Claes

Home Assistant Script eller Automation

Har använt Home Assistant under en längre tid och det är först nu som jag har upptäckt Home Assistant Script iställer för att använda automation

Home Assistant Script eller Automation

Under alla år har jag använt Home Assistant Automations för att skapa mina automationer men jösses, varför har jag inte använt scripts.

Skillnaden mellan scripts och Automationer är att Automationer används när något har triggats. Scripts är manuella eller när man kallar på dem.

T ex skapade jag ett eget larm här hemma och för att indikera att larmet var på ville jag ha en lampa som blinkade när det var larmat. Istället för försöka göra den blinkande lampan som en automation var det enkelt att göra ett script som jag startar vid en automation.

Eller enkelt och enkelt, jag hittade en bra förklaring på Home Assistant community som förklarade skillnaden och sedan gick det upp ett ljus hur vissa saker kan göras betydligt enklare. Har även sett att en blinkande lampa även finns som blueprint för att ladda ned.

Skapa ett Script i Home Assistant

För att skapa ett script i Home Assistant klickar jag på Konfiguration -> Automations & Scenes -> Skript (Finns i menyn längs upp på sidan -> Lägg till ett Nytt Skript

Script för att blinka en lampa i Home Assistant

Så här skapade jag ett skript för att få en lampa att blinka när larmet är på

Steg 1 var att döpa skriptet: I mitt fall blev det Larmlampa
Läge sätter jag som enkel(standard)

Nästa steg är att skapa en sekvens.
Som åtgärdstyp använder jag Upprepa
Typ av upprepning: Så länge

Så-länge-villkor:
Villkorstyp blir tillstånd
Entitet sätter jag min alarmpanel
Tillstånd: armed_home

Nu ska denna sekvens upprepas tills tillståndet ändras från armed_home till något annat.

Åtgärder:
Åtgärdstyp: kör tjänst
Tjänst: Lampor: turn on
Nu väljer jag vilken lampa som ska styras och sätter Color name till red för att den ska lysa rött och sedan Brightness till 30%

Nu ska jag bestämma hur länge lampan ska lysa.
Som åtgärdstyp använder jag: Vänta tills tiden går (fördröjning)
Fördröjningen sätter jag till 20 sekunder.
Nu kommer lampan att lysa i 20 sekunder innan nästa åtgärd händer.

För att stänga av lampan väljer jag åtgärdstyp
Kör tjänst
Tjänst: Lampor: Turn off
Nu sätter jag en fördröjning på 5 minuter.

Nu kommer lampan tändas i 20 sekunder och vara släckt i 5 minuter. Denna upprepning kommer att pågå tills larmet ändrar status från armed_home.

Längst ner på skript sidan finns det ytterliggare en Lägg till Åtgärd. Denna använder jag när upprepningen slutar och nu väljer jag att stänga av lampan för att vara säker att lampan är släckt efter skriptet.

Läs mer om mitt smarta hem:

Smarta Hem – Home Automation

About Claes