Bygga eget larm

By Claes

Bygger eget larm för hemmet med Home Assistant

Jag har idag Home Assistant som kontroller till mitt smarta hem och en mängd olika sensorer finns redan på plats så jag tänkte bygga eget larm för att testa i mitt hus.

Eftersom jag redan använder Home Assistant som min smarta hem kontroller var det ganska enkelt att börja i den ändan. Home Assistant har en egen Alarm Panel funktion som jag tänker använda och jag ska bygga upp funktionen med Hemma larmat och Borta Larmat. Hemma larmat fungerar genom att huset blir larmat när vi är hemma och utlöses bara om magnetkontakterna vid fönster och dörrar aktiveras. Borta larmat fungerar precis likadant men här kommer även rörelsesensorer in i bilden.

Vad använder jag i mitt egna larm

Home Assistant
Magnetsensorer
Rörelsesensorer
Notifieringar till mobiler
Som siren använder jag Aeotec Siren 6
Som larmpanel använder jag Ring Alarm Keypad

Home Assistant Alarm panel

Home Assistant Alarm panel är en funktion som finns integrerat i Home Assistant. Det bygger på ett Alarm panel kort för användarinterfacet som jag kan använda på min Dashboard samt en del som heter Manual alarm panel som ska konfigureras i configuration.yaml filen.

Det är i Manual alarm panel jag kan sätta hur lång tider för arming_time, delay_time och trigger_time.

Magnetkontakt och rörelsesensor

För dörr och fönster har jag monterat Aqara Magnetkontakt för att detektera om dörrar och fönster öppnas.

Rörelsesensorer använder jag de sensorer som jag idag använder och är en blandning av Aqara rörelsesensor, Fibaro, Shelly och Aeotec.

Som siren använder jag Aeotec siren 6. Denna fungerar för att notifiera mig när jag larmar av och på samt att den ljuder vid alarm.

Larmpanel

För att larma av och på vid dörren köpte jag en Ring Alarm Keypad. Denna är baserad på Z-wave och kunde lägga in den i mitt Z-wave nätverk är hemma.

Med denna kan jag larma hemmaläge och bortaläge.
Bild på monterad Ring alarm keypad

Automationer för mitt larm

När allt var på plats var det dags att skriva automationerna för mitt larm. Följande automationer skrev jag för att få funktionen som jag ville ha.

Trigga Larm vid Hemmaläge

Händelse i Home Assistant blir att detektera ifall någon av magnetkontakterna har öppnats. Här har jag inte lagt magnetsensorerna i en grupp utan adderat alla sesnorer för att på ett enkelt sätt via notifikation till mobil att visa vilken av sensorerna har löst ut.

Villkoret i Home Assistant. Här tittar jag om larmet är påslaget och jag använder tillstånd. Tillstånd ska då vara armed_home

Åtgärder i Home Assistant. Som första steg kör jag tjänst Larmkontrollpanel: Trigger och väljer Home Alarm. Sedan väljer jag att skicka en notifikation till mobilerna med innehållet: Inbrottslarm och information om den sensorn som har triggats. Efter notifikation slår jag på larmljudet.

Trigga Larm vid Bortaläge

Denna automation är uppbyggd på samma sätt som vid hemmaläge. Jag har nu adderat adderat alla rörelsesensorer som trigger.

Villkoret är nu armed_away

Åtgärderna är detsamma som Hemmaläge

Stänga av larmet

När larmet har blivit triggat vill jag kunna stänga av larmet genom att slå larmkoden på panelen. Nu har jag skapat en automation som heter stäng av larm. Som Händelse använder jag nu Tillstånd på Home Alarm. Från triggered till disarmed.

Åtgärden är att jag stänger av ljudet

Indikera att larmet är på

Många gånger har vi öppnat dörren när det varit hemmalarmat för att vi glömt bort att det är larmat. För mitt egna larm skapade jag en automation där jag pulserar en smart lampa med rött ljus.

Funktion

Efter att ha kört larmet under några veckor tycker jag att funktionerna är bra men det jag saknar är en fysisk larmpanel där jag larmar på och larmar av.  Jag får notifieringar till mobilerna vilken sensor som har utlöst och jag kan få till en ordentlig ljudsignal i huset.

Uppdaterat: Använder nu Integrationen Alarmo: Alarmo en Larmpanel för Home Assistant Alarmo gör det hela betydligt lättare med koder och sensorer.

Här finns ett inlägg om alla saker jag använder i mitt larm: Byggde mitt egna hemlarm med Home Assistant

 

Läs mer om mitt smarta hem: Smarta Hem – Smart hem system

About Claes