Nätverk Wifi 5 – 802.11ac

By Claes

Mitt nätverk med Wifi 5 – 802.11ac

Slippa sladdarna och kommunicera trådlöst med WiFi i stället. Det finns många fördelar med att kommunicera trådlöst, men även en hel del att tänka på om jag bara vill använda WiFi. En viktig del med ett trådlöst WiFi nätverk är att tänka på placering (räckvidd & täckning) och säkerhet. Mitt nätverk är uppbyggt på Wifi 5 – 802.11ac.

Router och Accesspunkt

Router

Som Router använder jag mig av Ubiquiti UniFi Dream Machine.

Accesspunkt

Accesspunkten är idag en UAP-AC-Lite men har nu beställt och väntar in en Unifi FlexHD så att hela nätverket stödjer wave 2.

2.4GHz bandet

Jag använder 2.4GHz bandet enbart för mina Smarta hem produkter . Mina smarta hem produkter behöver inte någon högre baandbredd ut här är det distans som jag fokuserar på.
1 Sonos är kopplad till nätverket med ethernetkabel och den i sin tur kommunicerar med övriga Sonos med SonosNET som använder 2.4GHz bandet.

Eftersom jag har 2.4GHz på både router och accesspunkt använder jag 2st kanaler för Wifi och sedan har jag vikt 1 kanal för SonosNET. Mer om Wifi på 2.4GHz bandet och kanalplanering 

5GHz bandet

5GHz bandet används enbart till telefoner, datorer och Ipads som behöver mer bandbredd.

Exempel på enheter som är kopplade till 2.4GHz bandet i mitt nätverk.
Ring
Twinkly
Athom Homey
Daikin Wifi adapter
Harmony Hub
Balboa Spa BWA 50350
Netatmo
Shelly

Wifi – Signalstyrka och placering – Router och Accesspunkt

Router är placerad där jag har inkommande fiber (ena änden på huset) och det är väl inte smart placerat med tanke på Wifi täckning men löste det genom att placera en accesspunkt. Med denna lösning får jag bra signalstyrka på både övre och undre planet på huset.
Har skrivit lite mer om min placering och signalstyrka här: Signalstyrka och placering

Wifi – Kanaler och kanalbredd

5GHz bandet är uppdelat på två kanaler och som kanalbredd använder jag 40MHz. Visst, kan säker använda 80MHz men jag ser inte att jag behöver den prestandan för telefoner, ipads och datorer idag.

Säkerhet – WPA2 och Mac-filter

I mitt nätverk använder jag krypteringen WPA2 / AES är och sedan MAC-filter för extra säkerhet. Vid användandet av MAC-filter blir bara de enheter som jag tillåter accepterade i nätverket.

Wifi med VLAN

I början när jag startade med HomeAutomation/Smarta Hem var mina inkopplade enheter baserade på zwave och Zigbee som sedan var kopplade till en hub. Nu ser jag en trend i mitt hem där fler produkter använder Wifi. För att skapa lite mer säkerhet har jag separerat mitt nätverk med VLAN.

Nätverket är uppdelat på LAN Home med DHCP 192.168.1.1 och IoT med DHCP 192.168.20.1 med Vlan 20. Fördelen som jag ser är att nätverket kan separeras samt att använda branväggsregler för att styra vilka enheter som får prata med vem i nätverket.
Enheter som jag klassar som IoT enheter använder Wifi 2.4Ghz där jag har skapat ett eget SSID som är kopplat till nätverket IoT.

Wifi 6

Wifi 6 802.11ax som är efterföljande standard till Wifi 5 802.11ac är något jag inte har skaffat än och den stora anledningen är att jag inte har några klienter (telefoner/datorer) som stödjer Wifi 6.

Läs mer om hemmanätverk

About Claes