Byta kontroller gateway – Smarta hem

By Claes

Byta kontroller / gateway till mitt smarta hem från Athom Homey till Home Assistant

Sedan en längre tid tillbaka har jag använt Athom Homey som kontroller till mitt smarta hem. Den styr all automation i mitt hem och jag är och har varit riktigt nöjd. Skälet till bytet är mer teknisk nyfikenhet, är det möjligt att ersätta alla funktioner som jag har i Athom Homey med Home Assistant. Också med de förutsättningar jag har idag utan att köpa några nya enheter eller tjänster.

Tanken att prova och flytta allt till Home Assistant kom när jag började att testa Home Assistants automationer och insåg att skapa automationer med Home Assistant inte var så komplicerat. Absolut inte lika lätt som Athom Homeys flows men det var inte en jätte hög tröskel för att lära sig automationer med Home Assistant.

En fråga som jag redan nu kan svara på är, nej allt går inte att flytta och det är t ex z-wave. Min Raspberry Pi 4 har inte z-wave så redan där faller det. I mitt fall måste det nog bli att att köra Athom Homey och Home Assistant parallellt och tillsammans med hjälp av MQTT. MQTT har jag använt under en längre tid när jag satte upp min Dashboard och vet att det fungerar bra.

Steg för steg ska jag försöka flytta funktioner och det ska bli kul att se vad som är möjligt och vad som inte är möjligt

Vilka funktioner har jag i Athom Homey som är viktiga för mig och som jag använder mest.

Larm funktioner

Virtuella enheter för att styra flows / automationer

Närvaro / Geofence /Platsfunktion

z-wave enheter

Notifieringar

Larm funktioner

Larm funktionen i Athom Homey använder jag varje dag i mitt system. De styr tiderna när jag slår på Nattläge samt att jag får en indikation påminnelse när det är dags att byta filter i t ex ventilationssystemet. Har skrivit om hur jag använder larm funktionen här: Alarm i Athom Homey

Nu ska jag försöka få till samma funktion i Home Assistant och efter lite läsning så hittade jag funktionen Input Datetime: https://www.home-assistant.io/integrations/input_datetime/
Den funktionen i Home Assistant kan jag skapa i config.yaml eller via Konfiguration -> Hjälpare.
För att lägga till datum/tid klickar jag på den blå rutan längste ner till höger + LÄGG TILL HJÄLPARE
Här väljer jag Datum och/eller tid.
Skriver ett namn: Nattläge vardagar
Icon är valfritt men väljer en klocka: mdi:clock
Vad vill du mata in: I mitt fall vill jag bara välja en tid så jag klickar på Tid och sedan klickar jag på SKAPA.
Nu har jag skapat en ny entitiet med Entitets-ID: input_datetime.nattlage_vardagar
Efter detta steg skapar jag de övriga: Fredag, Lördag, Söndag

Visuellt i Home Assistant Lovelace

För att visa och kunna göra inställningar skapar jag nu ett nytt kort i Home Assistant
Klickar på + Lägg till kort
Väljer enheter
Väljer de enheter som ska visas och klickar på spara.

Nu har jag skapat ett kort där jag kan välja tid för de olika funktionerna och kan nu använda dom i en automation.
Att skapa en automation som triggar vid ett specifikt klockslag varje dag per vecka är enkelt men att skapa en trigger som ska hända en gång per månad eller en gång per år verkare vara lite knepigare.  Har t ex filterbyte en gång per år för mitt ventilationssystem som jag vill ha en notifiering om. Får återkomma vid ett senare tillfälle när jag hittat en bra lösning.
Uppdatering 2021-03-19. Hittade ett sätt på Home Assistant community: https://community.home-assistant.io/
För att trigga en automation en specifik dag varje månad använder jag en mall.
Som trigger sätter jag en tid: 00:01
Som villkor använder jag en mall: {{ (now().strftime(“%d”) | int) == 20 }}

För att trigga en automation en specifik dag varje år.
Som trigger sätter jag en tid: 00:01
Som villkor använder jag en mall: {{ now().month == 03 and now().day == 20 }}

Inte helt 100 om detta kommer att fungera men jag ska testa.

Virtuella enheter

Virtuella enheter i Athom Homey använder jag för att förenkla mina automationer. Jag tycker att det är enklare att få en klar bild på vilka enheter som är aktiverade alt avaktiverade. Några virtuella enheter som jag använder dagligen i mitt system är enheterna: Mörkt Inne, Mörkt Ute, Mörkt i Köket och Nattläge. Den virtuella enheten Mörkt inne styrs av ljussensorer placerade på olika ställen i mitt hem. Av dessa sensorer skapar jag ett medelvärde och på så sätt avgör jag om det är mörkt eller ljust inne.
För att skapa virtuella enheter i Homey har jag använt mig av appen Virtual Devices: https://homey.app/sv-se/app/com.arjankranenburg.virtual/Virtual-Devices/

För att skapa en liknande funktion i Home Assistant använder jag mig av Input Boolean: https://www.home-assistant.io/integrations/input_boolean/
Funktionen kan jag skapa i config.yaml eller via Konfiguration -> Hjälpare.
För att lägga till funktion Växla klickar jag på den blå rutan längste ner till höger + LÄGG TILL HJÄLPARE
Här väljer jag Växla.
Skriver ett namn: Nattläge
Icon är valfritt men väljer en symbol måne och stjärnor: mdi:weather-night
Klickar på SKAPA

Nu har jag skapat en ny entitiet med Entitets-ID: input_boolean.nattlage
Efter detta steg skapar jag de övriga: Mörkt i köket, Mörkt Ute och Mörkt inne. Efter att de är skapade kan jag nu använda dom i automationer.

Visuellt i Home Assistant Lovelace

För att visa och kunna göra inställningar skapar jag nu ett nytt kort i Home Assistant
Klickar på + Lägg till kort
Väljer enheter
Väljer de enheter som ska visas och klickar på spara.

Nu har jag skapat ett kort där jag kan se status på olika funktionerna och samtidigt ändra manuellt.

Home Assistant – Automation för nattläge

Har nu skapat tid för nattläge med hjälp av Input Datetime och en switch med hjälp av Input Boolean. Nu ska jag skapa en automationen som växlar Nattläge till på vid vardagar.

I Home Assistant klickar jag nu på Konfiguration -> Automatiseringar -> + LÄGG TILL AUTOMATISERING -> BÖRJA MED EN TOM AUTOMATION

Skapar ett namn så att jag vet vad automationen gör. Döper automationen till Funktion – Nattläge Vardagar – På

Händelse:
Aktiveringstyp väljer tid och klickar i rutan för Värde för en datum/tidhjälpare. Nu kan jag välja vilken enhet som ska triggas. I detta fall så ska händelsen triggas med Nattläge vardagar.

Villkor:
Villkorstyp väljer tid och aktiverar Måndag, Tisdag, Onsdag. Torsdag
Lägger till ytterliggare ett villkor för att denna automation ska triggas och det är växlaren Aktiver Automationer. Jag vill att automationen ska trigga när denna växlare är avstängd.
För detta villkor använder jag Tillstånd för villkorstyp. Väljer tillstånd för Avaktivera Automationer

Åtgärd:
Åtgärdstyp väljer Kör tjänst
Tjänst: input_boolean.turn_on
Targets: Väljer entitet Nattläge

Nu ska jag lägga till Fredag, Lördag och Söndag. För att göra det lite lättare så finns det en funktion som heter Dublett av en automatisering som jag hittar längst upp på den högra sidan om jag klickar på de 3 prickarna.

Home Assistant – Automation för Mörkt ute

För att denna automation ska fungera använder jag en ljussensor som sitter utomhus på fasaden. Den enheten har jag döpt till Trädgård Sensor WT

I Home Assistant klickar jag nu på Konfiguration -> Automatiseringar -> + LÄGG TILL AUTOMATISERING -> BÖRJA MED EN TOM AUTOMATION

Skapar ett namn så att jag vet vad automationen gör. Döper automationen till Ljussensor – Funktion – Mörkt ute

Händelse:
Aktiveringstyp väljer jag Enhet och väljer enheten Trädgård Sensor WT. Som utlösare väljare jag Trädgård Sensor WT belysning ändras. Under 15Lux.

Villkor:
Villkorstyp väljer jag tid. Det här villkoret ska fungera om klockan är efter 13:00 och före 23:59. Den här automationen ska fungera alla dagar i veckan.

Åtgärd:
Åtgärdstyp väljer Kör tjänst
Tjänst: input_boolean.turn_on
Targets: Väljer entitet Mörkt ute

Efter jag har sparat automationen Ljussensor – Funktion – Mörkt ute gör jag en dublett på den och kallar den Ljussensor – Funktion – Ljust ute. Ändrar lux värdet till över 15. Ändrar tiden för villkoret till Efter 06:00 och före 12:58. Som åtgärd använder jag funktionen input_boolean.turn_off.

Mörkt och Ljust inomhus

För att mäta mörkt och ljust inomhus använder jag mig av 3st ljussensorer som är placerade inomhus på olika ställen. Jag har valt att gruppera dessa och få ett medelvärde och sedan styra funktion Mörkt och Ljust inomhus. Detta var väldig enkelt med Athom Homey och appen < group >.

I Home Assistant har jag inte hittat något sätt att gruppera ljussensorer i användarinterfacet men det går att göra i config.yaml med hjälp av funktionen Min/Max: https://www.home-assistant.io/integrations/min_max/

– platform: min_max
    name: Medellux inomhus
    type: mean
    entity_ids:
      – sensor.kok_sensor6_luminans
      – sensor.tvattstuga_sensor6_luminans
      – sensor.hall_trappa_sensor_luminans_2
      – sensor.ch_sensor_luminans
Efter att ha lagt in alla sensorer som jag vill använda och startat om Home Assistant kan jag nu använda entiteten: sensor.medellux_inomhus i mina automationer.
Z-wave

Athom Homey är min kontroller för mina z-wave enheter och eftersom Raspberry Pi 4 inte har z-wave så kan jag inte göra en total flytt från Athom Homey till Home Assistant. Kommer att använda MQTT och styra alla mina enheter från Home Assistant.

Notifieringar

En bra funktion i mitt smarta hem är att få notifieringar för de funktioner som jag ser som viktiga. Har skapat notifieringar ifall vattenlarmet går eller ifall en brandvarnare löser ut. Dessa notifieringar får jag när jag är uppkopplad till mitt lokala hemmanätverk eller utanför via mobilnätet.

Home Assistant
Om jag har förstått rätt så måste jag ha tjänsten Home Assistant Cloud och då den kostar en slant så kan jag inte lösa denna funktion med Home Assistant. Jag får dock notifieringar när jag är uppkopplad till mitt lokala nätverk men det löser inte funktionen.

Kan jag flytta allt till Home Assistant

Svaret är nej och det visste jag redan från början men många funktioner kan jag använda i Home Assistant istället för Athom Homey.

Larm funktioner – Har jag skapat i Home Assistant

Virtuella enheter för att styra flows / automationer – Har jag skapat i Home Assistant (Växlare)

Närvaro / Geofence /Platsfunktion – Nej, den här funktionen får fortsätta att snurra i Athom Homey och sedan använder jag MQTT för att kommunicera hemmaläge, bortaläge och vilka som är hemma.

z-wave enheter – Nej, Athom Homey får fortfarande vara kontrollern för mina z-wave enheter och precis som Närvaro / Geofence /Platsfunktion kommer jag att använda MQTT för att styra mina enheter från Home Assistant

Notifieringar – Ja men bara lokalt om telefonen är uppkopplad via mitt lokala hemmanätverk

Idag har jag flyttat funktioner som tidpunkter för nattläge. Funktion för Mörkt inne, mörkt ute och mörkt i köket med hjälpa av växlare och ljussensorer. Med hjälp av dessa funktioner har jag flyttat alla automationer som styr belysning inomhus, fasadbelysning och trädgårdsbelysning.

Mycket jobb återstår och jag tänker flytta funktion för funktion för att se vad som går att flytta. Just nu tror jag inte det här kommer bli en permanent lösning för mitt smarta hem men det återstår att se hur allt fungerar.

Uppdatering 2021-03-19
Nu har jag flyttat alla mina automationer från Athom Homey till Home Assistant förutom:
– Närvaro, Hemma och Borta läge
– Styr min Husqvarna Automower
– Notiser till min telefon vid vattenlarm eller brandlarm

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:

Smarta Hem
Produkter
Athom Homey flows
Dashboard

About Claes