Hur jag styr köksbelysning i mitt hem

By Claes

Hur jag styr min köksbelysning

Min köksbelysning i köket består av 10st GU10 takspottar och en belysning som är monterad under köksskåpen. Belysning som används mest är över köksbänkarna och när det ska lagas mat vill jag ha ordentligt med ljus och när den ytan inte används vill jag ha en dämpad belysning.
Belysningen över köksbänkarna består av 4st GU10 Zigbee lampor och belysningen under köksskåpet styrs av en Fibaro 2 dimmer.

Så här gjorde jag för att automatiserad min köksbelysning

Vad använder jag

För att styra belysningen i köket använder jag:

Home Assistant för att skapa automationer
Raspbee 2 som kontroller för zigbee enheter
1 Fibaro dimmer som är kopplad till min z-wave kontroller
10st GU10 zigbee lampor
1 Aeotec Multisensor 6

Grupper i Phoscon för zigbee lampor
Har skapat två st grupper i Phoscon: Kökstak med alla 10st GU10 lampor och Kökstak arbetsbelysning där jag har 4st GU10 lampor.

Belysning går på vid olika tillfällen

Belysningen i köket styrs av hur mycket ljus det är i köket och om det är rörelse. Jag använder en Aeotec Multisensor 6 för att mäta ljuset och beroende på lux slår jag på eller av en hjälpare i Home Assistant som jag har döpt till Mörkt i Köket.
För att kontrollera hur mycket ljus det var vid ett viss tillfälle använde jag funktionen historik i Home Assistant. Med historik kan jag se hur mycket Lux sensorn rapporterar för att sedan bestämma vad jag tycker är mörkt och vad som är ljust.
När jag vet Lux antalet använder jag mig av två automationer som jag har kallat Mörkt i Köket och Ljust i Köket.

Mörkt i Köket
Händelse: Aeotec Multisensor Luminansen ändrades
Villkor: Logic, Luminans är mindre än 30
Åtgärd: Aktivera hjälpare Mörkt i Köket

Ljust i Köket
Händelse: Aeotec Multisensor Luminansen ändrades
Villkor: Luminans är större än 55
Åtgärd: Stäng av hjälpare Mörkt i Köket

Nu har jag skapat en funktion som slår av och på hjälparen Mörkt i Köket. Nu kan jag styra belysningen om det är mörkt eller ljust i köket.

Aktivera köksbelysnin

Nu när jag har skapat hjälparen Mörkt i Kök använder jag den för att aktivera köksbelysning tillsammans med rörelse.
Den här automationen tittar även på funktionen Nattläge och om det är någon hemma.

Automation – Öka Köksbelysning Rörelse
Sensorn i köket aktiverades
Villkor:
Mörkt i Köket är aktiverad
Någon är hemma
Nattläge är av
Åtgärd:
Dimma Kök_Bänkbelysning till 85%
Dimma Kökstak Arbetsbelysning till 85%

Automation – Sänk Köksbelysning rörelse
Sensor i köket varit inaktiv i 10min
Villkor:
Mörkt i Köket är aktiverad
Nattläge är av
Åtgärd:
Dimma Kök_Bänkbelysning till 15%
Dimma Kökstak till 5%

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes