Installera enheter i Athom Homey

By Claes

Installera enheter / produkter i Athom Homey

För att installera en enhet / produkt i Athom Homey  brukar jag göra så här. (Om enheten / produkten kräver en app måste appen installeras först.

Installera enhet

För att installera en enhet / produkt:
1. Trycker jag på Enheter
2. + symbolen i övre högra hörnet
3. Letar upp appen för den enhet det gäller.
I detta fall ska jag lägga till en rullgardin som är kopplad till min Ikea Gateway.

Välja enhet / produkt

Nu ska jag välja vilken typ av enhet / produkt som jag ska lägga till.
1. Väljer rullgardin
2. Trycker på anslut
3. Väljer rullgardinen som kan läggas till och trycker på Nästa
4. Rullgardinen läggs till i min Athom Homey
5. Nu ser jag rullgardinen på sidan enheter.

Efter detta valet kan jag flytta rullgardinen till det rum den tillhör. Är det många enheter som ska läggas till är det enklare att ställa sig på det rummet i början av processen för då läggs alla ny enheter automatiskt till det rummet.

Nu kan jag använda rullgardinen som jag har installerat. Manuellt hissa upp och ned genom appen eller göra någon bra automation med ett flow.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes