Installera App i Athom Homey

By Claes

Installera App i Athom Homey

En av fördelarna jag tycker med Athom Homey är alla appar som finns att ladda ner och installera. För att installera en app i Athom Homey brukar jag göra så här.

Installera app

För att installera en app i Athom Homey använder jag appen till mobilen.
1. Startar appen och trycker på mer längst ner i högra hörnet
2. Trycker på menyn appar
3. Trycker på + symbolen längst upp i högra hörnet

Sök och installera app

Nästa steg är att söka och installera.
1. Trycker på den blå knappen sök appar
2. Skriver in namnet på den app jag vill installera och detta fall vill jag installera IKEA Trådfri Gateway
3. Trycker på Installera
4. Trycker på Installera
5. Trycker på Klar.

Appen installerad

Appen installeras och när paus symbolen förvinner är den klar att användas.
Beroende på vilken app som installeras kan appen behövas att konfigureras innan det går att lägga till en enhet.
I detta fall måste jag konfigurera appen och då trycker jag på konfigurera app för att komma till Gateway settings där jag måste se till så att IP adressen är korrekt och lägga till säkerhetskoden. Säkerhetskoden till Gateway hittar jag på klisterlappen som sitter på baksidan på Gateway.

I detta exempel har jag redan enheter tillagda för denna app. Hade de inte varit några tillagda enheter hade det fältet varit tomt.

Nu när appen är installerad kan jag gå till nästa steg och lägga till enheterna.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes