Home Assistant Automations – Automatiseringar

By Claes

Börjar att skapa automatiseringar med Home Assistant automations

Under en lång tid har jag dragit mig för att skapa automatiseringar i Home Assistant och istället fokusera på att ha alla automatiseringar i Athom Homey. Skälet har nog varit att det är så enkelt med Athom Homey flow och att det inte har funnits någon anledning. En annan faktor är att jag nog trott att det ska vara knöligt och att allt skulle skrivas i YAML filer.

Men när jag satt och modifierade min Dashboard tänkte jag att jag skulle ge det ett försök och inser nu att det inte alls är krångligt eller att jag måste skriva automationer i YAML. Det finns ett riktigt bra användarinterface för att skapa automationer.

Hur började jag

Det första jag ville göra var att flytta automationen för fasadbelsyningen från Athom Homey till Home Assistant.
Alla mina lampor är kopplade till Raspbee 2 kontrollern och jag har använt Phoscon att skapa grupper och scener.

Jag började med att logga in i Home Assistant och klickade på Konfiguration och sedan Automatiseringar.

Nu finns det en blå ruta längst ner till vänster som jag klickade på: + Lägg till en Automatisering.

Nu kom det upp en nytt fält som heter Skapa en ny automatisering. Här klickade jag på Börja med en tom automation.

Automatisering av fasadbelysning

Nu får jag först sätta ett namn på automationen och eftersom Home Assistant inte har mappar som jag kan sortera min automationer under måste jag tänka till och namnge automationer på ett bra sätt för att få någon form av struktur samt att det blir lättare att hitta dom vid sökningar.

Jag namngav alla automationer som är kopplade till fasadbelysningen till: Fasadbelysning –
Därefter vad som ska hända. I detta fall, Tänd fasadbelysning EM (eftermiddag) – Mörkt ute.
Här kan jag även skriva en beskrivning av automatiseringen för lite mer detaljer.

Automatisering av fasadbelysning – Händelse

För att automationen ska lösa ut måste jag ha en händelse. I detta fallet ska händelsen trigga när den Virtuella enheten Mörkt ute aktiveras. Denna enhet finns i min Athom Homey. Hur jag får mina enheter i  Atom Homey till Home Assistant har jag beskrivit här: Smarta hem – Dashboard med Home Assistant

Automatisering av fasadbelysning – Villkor

För att automatiseringen ska hända har jag lagt till två st villkor som måste vara sanna.
Virtuell enhet Mörkt ute måste vara aktiverad och Virtuell enhet Natt Läge måste vara avaktiverad.

Automatisering av fasadbelysning – Åtgärder

När triggern har aktiverats och villkoren är OK ska jag nu lägga till vad som ska hända.
I detta fall vill jag aktivera belysningen som finns på uterummet samt aktivera fasadbelysningen där ljuset riktas uppåt. Dessa grupper har jag sedan tidigare skapat i Phoscon och som jag nu kan använda i Home Assistant.
Aktiveringstypen är en enhet. Enheterna är Uterum Takfot och Fasadbelysing upp
Åtgärden blir Slå på och ljusstyrkan sätter jag i fältet brightness_pct

När automati0nen är klar så klickar jag på Spara.

Nu har jag skapat alla automationer för min fasadbelysning i Home Assistant som jag hade i Athom Homey. I Athom Homey har jag avaktiverat alla mina flow för fasadbelsyningen och tänker nu köra dessa i Home Assistamt och se hur det fungerar.

Skapa en Automation

Skapar en Automation med Home Assistant. Tänder en lampa när rörelsesensor detekterar rörelse.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system: Smarta Hem

Läs mer om min Home Assistant installation: Home Assistant Kontroller

About Claes