Fibaro Wall Plug Installation

By Claes

Fibaro Wall Plug med Athom Homey och Home Assistant

Jag har installerat ett antal Fibaro Wall Plug för att styra belysning men också för att få till smarta funktioner t ex att rapportera om diskmaskinen är startad eller avslutad. Jag har använt Fibaro Wall Plug till Homey men nu har jag flyttat den till Home Assistant

Fibaro Wall Plug spec


Fibaro Wall Plug är liten och smälter fint in i eluttagen samt har en fördel i att den mäter energi.
Dimensioner: 43mm bred och 64mm djup
Max effekt: 2500W
Kommunikation: z-wave
Läs mer om spec på Fibaros sida:

Fibaro Wall Plug i nedersta uttaget. I översta sitter USB laddaren till Athom Homey

Koppla till Homey

För att koppla Fibaro Wall Plug med Athom Homey måste Fibaro appen vara installerad i Athom Homey.
För koppling jag till enheter och trycker på + knappen i övre högra hörnet. Därefter valde jag Fibaro för att sedan välja enheten som ska installeras, i detta fall Wall plug. Efter att enheten är kopplad med Athom Homey kan jag nu byta namn och lägga enheten i den zon den ska sitta i.

Fibaro Wall plug är kopplad, lagd i zon Vardagsrum samt bytt namn tillVardagsrum_Fönsterbelysning.

Vid långt tryck på ikonen får jag nu upp en ny sida.

Här visas om enheten är på eller av.
Om jag trycker på kugghjulet längst upp i högra hörnet ->Avancerade inställningar kan jag justera parametrar som t ex färg på ledringen när enheten är på eller av.

Sida som visar strömförbrukning

Homey Flows

Följander funktioner kan jag använda i Athom Homey flow När:

Följander funktioner kan jag använda i Athom Homey flow Då:

Hur använder jag Fibaro Wall Plug

Jag använder Fibaro Wall Plug för att tända fönsterbelsyning. Mäta energiförbrukning på mitt FTX aggregat, Mäta energiförbrukning på kaffemaskin, Diskmaskin och starta flow. Använder en för att starta om IKEA gateway varje natt klockan 03:00.
jag har 10st kopplade Fibaro Wall Plug och jag tycker att det fungerar väldigt bra.

Vad använder jag:
– Athom Homey
– Fibaro Wall Plug FGWPF-102
– Athom Homey app: Fibaro

 

Fibaro Wall plug med Home Assistant

Under slutet av 2021 börjad jag föra över mina Fibaro Wall plug från Homey till Home Assistant. Jag använder Aeotec Z-stick Gen 5+ som z-wave kontroller och sedan Home Assistant som styr automationerna och det fungerar riktigt bra!

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem

About Claes