Smarta hem – Geofence Platsautomatisering med Athom Homey

Claes

Geofence Platsautomation med Athom Homey 
Jag använder flera olika lägen i mitt system med Athom Homey . Två stycken är centrala och används för att t.ex styra vilken belysningen som skall tändas vid olika tidpunkter och om vissa automationer/flows ska köras. Dessa två lägen är Hemmaläge och Bortaläge. För att växla mellan Hemmaläge och Bortaläge använder jag funktionen Geofence.  Geofence använder GPS:n i mobilen för att avgöra om jag är innanför eller utanför det uppsatta området.

Annons:

För att aktivera funktionen Home/Away detection gjorde jag så här:
1. i Home vy trycker jag på de 3 punkterna i nedre vänstra hörnet med namnet More
2. Nästa steg är att trycka på kugghjulet med namnet Settings
3. Nu valde jag menyn Locations
4. Enable Home/Away Detection

Annons:

För att göra lägena visibla på ett enkelt sätt skapade jag 2st virtuella lägen med applikationen: Virtual Devices
https://apps.athom.com/app/com.arjankranenburg.virtual
Dessa virtuella lägen kan sedan trigga andra flows att köras.

För att ändra lägena skapade jag 2st automationer/flow.
Bortaläge ser ut som följande:

Hemmaläge:

Annons:

Vad använder jag:
1. Athom Homey med mjukvara: 2.1.5
2. iOS app 2.8.1

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem
Produkter
Athom Homey flows

About Claes