Smarta hem – Geofence Platsautomatisering med Athom Homey

By Claes
Geofence Platsautomation med Athom Homey

Jag använder flera olika lägen i mitt system med Athom Homey . Två stycken är centrala och används för att t.ex styra vilken belysningen som skall tändas vid olika tidpunkter och om vissa automationer/flows ska köras. Dessa två lägen är Hemmaläge och Bortaläge. För att växla mellan Hemmaläge och Bortaläge använder jag funktionen Geofence.  Geofence använder GPS:n i mobilen för att avgöra om jag är innanför eller utanför det uppsatta området.

Annons:

För att aktivera funktionen Home/Away detection gjorde jag så här:
1. i Home vy trycker jag på de 3 punkterna i nedre vänstra hörnet med namnet More
2. Nästa steg är att trycka på kugghjulet med namnet Settings
3. Nu valde jag menyn Locations
4. Enable Home/Away Detection

Annons:

För att göra lägena visibla på ett enkelt sätt skapade jag 2st virtuella lägen med applikationen: Virtual Devices
https://apps.athom.com/app/com.arjankranenburg.virtual
Dessa virtuella lägen kan sedan trigga andra flows att köras.

För att ändra lägena skapade jag 2st automationer/flow.
Bortaläge ser ut som följande:

Hemmaläge:

Annons:

Olika funktioner beroende på läge

Nu har jag kompletterat med fler Virtuella enheter för att få fler funktioner. För belysningen har jag skapat enheterna Mörk inne, Mörkt ute och Mörkt i köket.
Alla dessa enheter ändrar automatiskt läge med hjälp av ljussensorer som sitter inomhus och utomhus.

Belysningen kan jag styra på flera sätt.
1. Det blir mörkt ute, ingen är hemma, slå på fönsterbelsyningen
2. Det blir mörkt ute, någon är hemma, slå på standardbelysningen.
3. Det blir mörkt ute, någon är hemma, en specific använadre kommer hem, aktivera funktioner i användarens rum.

Vad använder jag:
1. Athom Homey med mjukvara: 2.1.5
2. iOS app 2.8.1

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem
Produkter
Athom Homey flows

About Claes