Skapa Athom Homey flow

By Claes

Skapa homey flow

En av de bästa sakerna jag tycker med Athom Homey är flow. Skapa homey Flow, när en händelse triggas till att något ska utföras. Här har Athom lyckats med att göra det användarvänligt och enkelt.

Hur jag skapar mina flow

För att skapa ett flow startar jag appen i min telefon. Det går även att göra via webben men oftast använder jag Homey appen i telefonen.

Starta appen och klickar på symbolen för Flow.
På sidan flow finns det nu en + symbol som jag klickar på.
Nu kommer sidan Nytt Flow upp och det är dags att skapa en automation.

När Och Då

När:
Klicka på +, lägg till ett kort för att skapa en händelse. T ex när en rörelse sensor registrerar rörelse eller datum/tid.

Och:
När händelsen är tillagd klickar jag på Lägg till kort för att t ex lägga till en variabel som måste uppfyllas för att När kortet ska gå vidare. T ex, rörelse sensor är aktiverad och klockan är 19:00.
Och-kortet är inte ett måste att använda men är väldigt användbar vid mer komplexa automationer. I detta kort kan man också lägga till Eller: För att skapa ett Eller klickar jag igen på Lägg till kort och skapar ytterligare en variabel. För att få fram Eller: måste jag nu ta tag i ett av korten och dra det nedåt.

Då:
När jag har skapat När och jag har lagt in en variabel för Och:/Eller: är det dags att lägga till vad som ska hända när När: & Och: är uppfyllt.
Klicka på Lägg till kort och välj vad som ska hända. T ex slå på en belysning eller skicka ett push meddelande till min mobil. Här finns det ytterligare ett kort som jag kan använda och det är annars: För att få fram det alternativet gör jag precis likadant för att få fram eller kortet. Jag trycker på Lägg till kort och när det kortet är framme kan jag nu dra ett av korten nedåt så kommer Annars fram.

Spara och testa

När mitt flow är klart kan jag nu spara mitt flow och även testa funktionen.
När jag har sparat mitt flow kommer det att läggas under sidan Flow

Mappar till Flows

Jag har många flow och för att hålla reda på alla har jag försökt att ett mappsystem för att enklare hitta det flow jag söker. Jag har mappar för belysning och funktioner.

För att komma åt mappar trycker jag på Flow
Därefter på Kugghjulet.
Längst ner på den sidan finns Lägg till Mapp.
Nu kan jag skapa en Mapp och namnge den.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:

Smarta Hem

About Claes