Smart belysning – styr belysningen i mitt smarta hem

By Claes

Smart belysning i mitt smarta hem – Hur jag styr belysningen i mitt smarta hem

Smart belysning

Jag började att automatisera hemmets belysningen för några år sedan. Utebelysningen var kopplad till en rörelsesensor och några fönsterlampor var kopplade till mottagare som hade av och på funktion. Det enda sättet att styra belysningen var genom en fjärrkontroll.

Nu är merparten av belysningen jag har i hemmet kopplat till kontrollern, direkt via Z-wave eller via en Zigbee kontroller Raspbee 2.
I och med kopplingen till en kontroller kan jag styra all belysning med fjärrkontroll, vanliga strömbrytarna (zwave switchar), närvaro, tid, ljus, rörelse, soluppgång och solnedgång, Dashboard eller via mobilen.

belysningen med Z-wave,  Zigbee, Wifi eller Bluetooth
Z-wave

Styrning av belysning via z-wave sker med switchar eller smartplugs. En fördel med switcharna är att belysningen går att styra med strömställaren då switchen är monterad bakom strömbrytaren. Smartplug använder jag till några fönsterlampor. På senare tid använder jag mer zigbee då jag kan styra lampor mer individuellt. Dock har jag kvar z-wave switchen bakom strömbrytaren.

Zigbee
Lamporna baserade på zigbee som jag använder är av olika fabrikat men merparten är Philips Hue och IKEAS TRÅDFRI. Alla lamporna är kopplade till en Raspbee 2. En nackdel med zigbee lampor är att om någon använder strömbrytaren istället för fjärrkontrollen fungerar inte styrningen eftersom elektroniken sitter i lampan.

En stor fördel med zigbee är att det går att styra enskilda lampor kopplade i en grupp. Vid t ex nattbelysning behöver jag inte tända upp alla 11 lampor i vardagsrummet utan kan välja 2st som går på med en svag ljusstyrka.
Har även zigbee lampor till min fasadbelysning och kan på så sätt skapa olika ljusscener vid olika händelser.

Finns även smarta lampor som kopplar upp sig via Bluetooth och Wifi men jag har satsat på Zigbee.

Smart Belysningen – Nattläge

All min belysning är kopplad till en kontroller. Iom den kopplingen kan jag nu få automation på belysningen och styra belysningen efter tid, ljus eller rörelse.
I mitt hus har jag skapat en funktion som heter Nattläge. Vid Nattläge kommer jag att stänga av all belysning.

Ovan funktion är skapad i Home Assistant men har även haft en liknande i Athom Homey då jag använde den inbyggda funktionen Larm.
Vad jag kan göra nu är att enkelt ställa in vid vilken tid belysningen ska släckas vid vardagar, fredag, lördag och söndag. Den här funktionen är ganska så digital och vid vissa tillfällen när jag är uppe längre på kvällarna vill jag inte att det blir mörkt i huset och då skapade jag en funktion som heter Nattläge timer av. Nattläge timer av är en timer som lägger på 20min när någon rörelsesensor på övervåningen detekterar rörelse.
Funktionen blir då:
Nattläge slår på och timer är 0 = Släck belysning
Nattläge slår på och timer är inte 0 = Släck belysningen när timer är 0

För att helt stänga av denna automation använder jag funktionen avaktivera automationer. Då får jag stänga av belysningen via dashboard, mobilen eller fjärrkontroller.

Smart belysning – dagläge

Belysningen slår på beroende på ljusnivån i huset och och någon är hemma.

Har skapat funktionerna Mörk inne, Mörkt ute och Mörkt i köket.
Dessa funktioner triggas beroende på ljusnivån inomhus alt utomhus och för att skapa dessa funktioner använder jag ljussensorer som rapporterar Lux.
Anledningen jag använder ljussensorer är för att det är svårt att sätta en specifik tid då ljuset ändras beroende på årstiderna.

Smart belysning – närvaro

Belysningen styrs även om det är någon som är hemma i huset med hjälp av geofence. T ex tänds fönsterbelysning när det skymmer men det är ingen som är hemma. När någon kommer hem, tänds huset upp som vi vill ha det.

Exempel på hur jag styr min belysning
Styra belysning:

Fasadbelysning med IKEA TRÅDFRI lampor. Har en armatur med belysning uppåt och nedåt. Med individuell styrning av varje lampa kan jag styra belysningen på olika sätt:
Smarta hem – Styra fasadbelysning

Anpassad belysning i köket ifall det är närvaro vid köksbänken.
Smarta hem – Styra köksbelysning

Styra belysinngen via Dashboard eller mobil.

Belysningen slår på när någon kommer hem och slår av vid nattläge. Självklart kan jag även styra belysningen med fjärrkontroller, mobiltelefon eller via min Dashboard som sitter monterad i köket.

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem
Produkter
Athom Homey flows
Dashboard

About Claes