Smarta hem – Mäta energiförbrukning

By Claes

Annons:

Mäta husets elförbrukning med Nortq Power Meter & Vera

För att mäta husets elförbrukning och få den rapporterad till Vera så använder jag mig av följande:
1. Northq Power Meter
2. Nortq watt calculator (plugin)
3. Datamine2 (plugin)
4. USB minne i Vera

Nortq Power Meter är en z-wave enhet som läser av LED-pulserna på elmätaren.
Den drivs av 2st AA batterier och har en sladd till en optisk enhet som fästs över elmätarens LED.
Nortq Power Meter

Annons:

När allt är konfigurerat i Vera så får jag följande enheter i UI7.

När skärmbilden togs så kan vi se att husets energiförbrukning är 3139W.
För att få data hur energiförbrukningen har sett ut över tid så använder jag ett Plugin som heter Datamine2.
Med Datamine2 är det möjligt att logga data från enheter och få en bra historik och överblick.

Annons:

När jag har ställt in vad Datamine2 ska logga så är det möjligt att få upp en bild på husets totala energiförbrukning men även vilka enheter som konsumerar ström i huset. I mitt fall loggar jag även de enheter som är kopplade till belysning, Media och till mitt FTX-aggregat som är placerat på vinden.

Jag kan nu få information om husets energiförbrukning över tid (se bild till höger), husets energiförbrukning 2686W (bild längst upp till höger) och de enheter som är konfigurerade att rapportera energi till Datamine2(bild till vänster)
I detta fall så har jag en post som heter Unknown på 2282W. Unknown är husets ttl energiförbruning – information från enheter som rapporterar energi. I mitt fall så är det troligtvis enheter som inte är uppkopplade till Vera som t ex Element, varmvattenberedare, spis, ugn mm.

Annons:

Mina erfarenheter när det gäller Nortq Power meter och Datamine2.
Nortq slukar batteri. Jag har ställt in wake up interval till 1200sek. Det betyder att jag inte kommer att se energiförbrukningen i realtid.
Vera har inte mycket minne internt, för att logga mina enheter så har jag installerat ett USB minne för Datamine2.

Uppdatering: Använder inte Northq Power meter längre

Här hittar ni mer information om vad jag använder i mitt system:
Smarta Hem
Produkter
Mina Athom Homey flows

About Claes