Wifi – placering och signalstyrka – Router och Accesspunkt

By Claes

Hur placerade jag router och accesspunkt för att få bästa Wifi signaltäckning i huset?

Bästa placering är i mitten på huset för att få bra signalstyrka/täckning av routerns inbyggda Wi-fi, men det är oftast lättare sagt än gjort.

Inkommande WAN (ADSL/VDSL/Fiber) brukar vara placerat i ett hörn av huset och det är där routern oftast placeras.
I mitt fall är inkommande fiber indraget i ena änden av huset och där har jag även monterat routern. Där sitter även en förbindelse till en patchpanel men det är något jag återkommer till.

Wifi signalstyrka

För att ha god bandbredd till alla tjänster som erbjuds på marknaden bör signalstyrkan vara bättre än -67dBm (från Router/AP till enhet).
MetaGeek har en bra sammanställning på deras hemsida.
Under -30dBm = Max tillgängligt och inte realistiskt. Enheten är placerad väldigt nära routern.
-67dBm =min signalstyrka för att få god bandbredd för att strömma t ex video/musik mm
-70dBm = min signalstyrka för att datapaket ska levereras korrekt. Applikationer som mail och lättare websurf fungerar.
-80dBm = min signalstyrka för att koppla enhet och router. Datapaket som levereras är inte korrekt alla gånger. Tveksamt om några applikationer fungerar.

Jag har mätt signalstyrka från routern i mitt hus och det ser ut så här:

Wifi Placering

Huset är ett trähus från 1980-talet och alla innerväggar består av träreglar, MDF och gipsskivor. Huset är avlångt med en liten nivåskillnad i mitten av huset.
Router är en Unifi Dream Machine och mätenhet är en iPhone 8 med Unifi WIFIman applikation.

Frekvens: 5GHz
Kanal: 36
Kanalbredd: VHT40
Signalstyrka: Medium
Wi-fi kryptering: WPA2/AES
Färger på signalstyrkan:
Grönt: Bra signal
Gult: OK signal
Rött: Dålig signal

Mitt Resultat: 5GHz bandet fungerar bra i halva av huset (samma plan som router är placerad på). Det är svårt att få tillräckligt bra signal i rummen längst bort. Jag tror att om Router hade varit placerat mer centralt hade jag nog troligtvis haft en ganska OK täckning på 5GHz bandet.

Öka signalstyrkan på Router

Signalstyrkan på min Router är inställd på Medium men det finns ett steg till och det är hög. Sätter jag den till hög kommer jag sända ut några dBm extra och det kanske resulterar i lite bättre signalstyrka till klienterna (mobiler, ipads mm) men problemet är att klienterna som har mindre uteffekt inte kommer att kunna svara tillbaka.

Wifi täckning i hela huset

Hur löste jag problemet med Wi-fi täckning i hela huset?
I början av inlägget skrev jag att det finns en patchpanel i samband med Routern. Via denna patchpanel går det TP-kabel till alla rum.
Lösningen för mig var att montera en accesspunkt via TP-kabel i andra änden av huset och på så sätt få Wi-fi täckning i alla rum.
Som accesspunkt använder jag mig idag av en Unifi AC Lite.

Frekvens: 5GHz
Kanal: 46
Kanalbredd: VHT40
Signalstyrka: Medium
Wi-fi kryptering: WPA2/AES
Färger på signalstyrkan:
Grönt: Bra signal
Gult: OK signal
Rött: Dålig signal

Routern och accesspunkten använder sig av samma SSID och lösenord. Något som är viktigt att tänka på är att inte använda samma kanal.

Det ska även tilläggas att mitt test och signalstyrka inte är vetenskaplig utan jag har använt de redskap som jag har haft tillgängliga. Tror att jag kan få helt andra resultat om jag använder mig av en annan klient.

Uppdaterat 2021-08-09

Läs mer om mitt hemmanätverk här om vad jag använder idag

About Claes