Wifi Mesh

By Claes

Under det senaste året har det kommit fler Wifi-mesh system ut på marknaden. Om man t ex har ett hus där det är svårt att få god Wifi täckning och det är svårt att sätta upp en AP via kabel kan detta var ett bra alternativ.

I denna setup används en router med inbyggt Wifi för att kommunicera med enheterna. I många fall sitter modemet/konvertern i ena sidan av huset och det blir problem med t ex räckvidd. Signalen finns i hela huset men på vissa platser är signalen svag och då får man avbrott eller väldigt låg bandbredd.

I ett Mesh nätverk kan alla Mesh-enheter kommunicera med varandra via en trådlös länk (backhaul). Dessa mesh-enheter kan placeras på strategiska ställen i huset så att alla Wifi klienter får god signal. Det som är viktigt är att kontrollera att Backhaul-länken har god signal

Några system på marknaden:
Eero – Home Wifi System
Netgear – Orbi Wifi System
Google – Wifi
TP-Link – Deco

 

About Claes