Använda VPN

By Claes

Använder VPN för mina datorer och telefoner

VPN (Virtual Private Network)

Det blir allt vanligare att privatpersoner använder sig av en VPN tjänst för att undvika att bli spårad på nätet och få tillgång till tjänster som t.ex inte är tillgängligt i landet där man befinner sig.

VPN tjänsten krypterar informationen som går mellan din enhet och VPN servern. För mottagaren du besöker ser det ut som den kommunicerar med VPN servern (Din riktiga IP adress är dold). På detta vis är det möjligt att vara anonym på nätet och sidor/tjänster får problem att spåra och kartlägga vad du gör.

Själv använder jag F-Secure Freedome och är nöjd med prestanda och det enkla gränssnittet i appen.

Uppdaterad 2020-12-20: Nu använder jag mig av Wireguard VPN

About Claes